Her får tyskeren Richard plass, men det er det ikke alle som får

foto