Mari-Ann vil ikke la hjembygda dø en stille død uten å ta affære