– Stort fokus på bærekraft i havbruksnæringen

foto
Prosjektleder Trude Indrebø (Halti Næringshage), Daglig Leder Åsta Sortland (Midt-Troms Næringshage), Prosjektleder Irene Lange Nordahl (Midt-Troms Næringshage) og prosjektleder Ina Jakobsen (Midt-Troms Næringshage) Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl / Halti Næringshage