25 nye smittede registrert i Trondheim – flere med ukjent smittekilde