Skottland opphever nesten alle koronarestriksjoner