Av:
  • Torbjørn O. Karlsen
  • og Kristina Båtnes Hestdahl

Rykker ut til brann på Galsomelen

Branntilløp på Galsomelen Foto: Kristina Båtnes Hestdahl