Sp på Sametinget om gaupene på Lyngenhalvøya: - Det er ikke holdbart

foto