Innstiller på å frede oppvekstsenteret – inntil videre