India og EU kan sørge for at Parisavtalen trer i kraft