USA etterforsker tre mulige terrorangrep på et døgn

foto