Person skadd i nytt stort steinras i Yosemite

foto