Rettspsykiatere: Kvinne bak Arboga-drap ikke psykisk syk