SAS innstiller 100 avganger på grunn av mulig storstreik