Politiansatt bøtelagt for snoking i politiregistre