Utvidelse av Snorrefeltet for 19 milliarder godkjent