Det nasjonale skjenkeforbudet videreføres – ny vurdering neste uke

foto