FHI: Høy risiko for spredning av muterte virus

foto