Det vil trolig fortsatt ta flere dager å slokke søppelbrannen i Nordreisa