Skifter ut det elektriske anlegget i Lyngen kirke

foto