Over 600 har søkt om å få covid-19 godkjent som yrkessykdom

foto