Klimaendringene på Svalbard er større enn det som har vært kjent

foto