Skuffende oppslutning om ESBs nye krisetiltak

foto