Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol