UiT viderefører bruk av hjemmekontor og digital undervisning fram til slutten av måneden

foto