Tingretten og lagmannsretten har utsatt mange rettsaker - kan ha betydning for straffeutmålingen

foto