Sogn og Fjordane-kommunene opphever lokalt karantenevedtak