IMF og Verdensbanken vil utsette gjeldsnedbetaling for de fattigste landene