Rapport: 1.600 sivile drept da Raqqa ble gjenerobret