Sykehus på Vestlandet isolerer pasienter som har vært på Østlandet

foto