Økning i antall unge som trenger sosialhjelp i Oslo

foto