Oslo frakter snø til byen for å unngå fulle T-baner til marka

foto