30.000 arbeidsplasser kan gå tapt på britisk sokkel