Ingen funn etter bombetrussel mot bryllup i Sverige