Hauglie lover tilbud til unge ledige innen åtte uker