Aksjeselskapet 3NET har gjort endringer i styret. Dette framkommer i Brønnøysundregisteret.

Selskapet som driver salg av bredbandstjenester har styreleder i Erling Stene Martinsen. Styremedlemmer er Lars Magne Luneborg, Harriet Steinkjer Nystu og Gunn Andersen.

Nytt styremedlem er Marius Johansen, som også er daglig leder for Halti Næringshage AS.

NY: Marius Johansen er med som styremedlem i styret til 3NET. Foto: HALTI