Dom for dobbeltdrapet i Kristiansand kommer trolig fredag

foto