Senterpartiet foreslår å avlyse tvangssammenslåing

foto