Russiske skip og godstransporter forbys – unntak for fiskefartøy og Svalbard

foto