Angriperne i Kabul slo til der trengselen var størst