Elsparkesyklist alvorlig skadd i kollisjon med bybanen i Bergen