Russland la ned veto mot klima-resolusjon i Sikkerhetsrådet

foto