Disse tre ønsker å få SV på Kåfjords valgliste til neste år

foto