Gunbjørg (48) er på topp for det nye partiet. Dette vil de jobbe for

foto