Partene i lærerstreiken har planlagt møte med Riksmekleren søndag