Skjervøy: Ekstraordinært kommunestyre for å behandle klage

foto