Krevde 265 mill. fra Staten. Nå er tunneldommen avsagt

foto