Åpen vei utenfor Kågentunnelen

foto
Fylkesvei 866 forbi Kågentunnelen. Foto: Torbjørn O. Karlsen