Arbeidet med et nytt vann- og avløpsanlegg på Lyngseidet er i gang