106 flere meldinger om mistenkte alvorlige bivirkninger etter koronavaksinering