FHI: Karantenetid kan vurderes å kuttes til ti dager